[C#] Introducing the RestSharp library for calling APIs in Dotnet

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục giới thiệu đến các bạn thư viện RestSharp dùng để gọi API trong môi trường lập trình DotNet nói chung và Winform nói riêng.

[C#] Using RestSharp Lib Call API in Dotnet
Hiện nay, nhiều ứng dụng winform có thể không kết nối trực tiếp đến database như SQL Server.

Mà chúng cũng được viết và gọi qua API từ Webservice.

1. Giới thiệu RestSharp

RestSharp mang đến một thư viện máy khách HTTP mã nguồn mở, toàn diện, hoạt động với tất cả các loại công nghệ DotNet.

Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ bằng cách giúp dễ dàng giao tiếp với các API công khai và truy cập nhanh dữ liệu, tiết kiệm thời gian với giao diện đơn giản, gọn gàng, một công cụ REST phổ biến được nhiều lập trình viên sử dụng hiện nay.

RestSharp có khả năng phân tích cú pháp XML và JSON tự động, hỗ trợ các tính năng như GET, PUT, Head, POST, DELETE. RestSharp đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhỏ lẻ, lặp đi lặp lại để bớt một phần công việc cho người dùng, chẳng hạn API trong RestSharp trả về XML, RestSharp tự động phát hiện và giải tuần tự hóa cho đối tượng Gọi bằng XmlDeserializer mặc định. Ngoài ra, RestSharp có thể tạo RestRequest mặc định thông qua yêu cầu GET HTTP.

2. Các đặc điểm chính của RestSharp:


- Thư viện máy khách HTTP mã nguồn mở
- Sử dụng REST kiểm thử API HTTP trong DotNet.
- Tạo các ứng dụng dễ dàng gỡ lỗi.
- Tự động phân tích cú pháp XML và JSON.
- Thực hiện nhiều nhiệm vụ API.

3. Cài đặt Restsharp

Bạn có thể dùng lệnh dưới đây để cài đặt từ Nuget

PM> Install-Package RestSharp -Version 107.3.1-alpha.0.24

Ví dụ:

Link api get Employee Demo:

https://raw.githubusercontent.com/dinhtona/api-mssql-dapper/main/db.json

Mình có một Model Employees như sau:
https://pastebin.com/cJHknPrW

Và chúng ta sẻ sử dụng request sau để lấy dữ liệu về:
https://pastebin.com/1jEMUwtp

Kết quả trả về được cho chúng ta danh sách Employee và chúng ta gắn lên datagridview như hình dưới đây:
https://i.imgur.com/A3PtjRZ.png

Chúc các bạn thành công.
Nguồn : LapTrinhVB.Net

Thời gian : 08:51:39 & 24/04/2022

1 comment:

FOLLOWERS

Exchange Link

TỔNG LƯỚT TRUY CẬP